لینک رادیویی میشان
مرداد ۱۳۹۹

لینک رادیویی میشان

لینک رادیویی میشان به ایستگاه دازان نصب و راه اندازی شد

اطلاعات بیشتر
اجرای پروژه SWAP سایت های همراه اول
اردیبهشت ۱۳۹۷

اجرای پروژه SWAP سایت های همراه اول

اجرای پروژه سواپ سایت های همراه اول واقع در استا فارس ، شهرستان جهرم توسط برج بند آغاز شد. نصب تجهیزات جدید جهت پوشش 4Gدر 15سایت مخابراتی از...

اطلاعات بیشتر

برای مشاوره و ارتباط با کارشناسان شرکت برج بند با ما تماس بگیرید

تماس با ما