جمع آوری لینک های غیر مجاز در سطح شهر شیراز
دی ۱۳۹۷

جمع آوری لینک های غیر مجاز در سطح شهر شیراز

طرح جمع آوری لینک های غیر مجاز در سطح شهر شیراز با همکاری شرکت برج بند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جنوب کشور و مشارکت نیروی انتظامی اجرا شد.

این طرح در دیماه 1397 با مشارکت شرکت برج بند مرودشت انجام شد.

تجهیزات غیر مجاز ماهواره ای به دلیل تداخل هایی که با دیگر شبکه های متعلق به سایر نهادها ایجاد می کند شناسایی و مالکان و استفاده کنندگان آن ها به مراجع قضایی معرفی می شوند.


اداره کل تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی منطقه جنوب یکی از اداره های کل منطقه ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که به منظور حضور موثر سازمان و انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی سازمان، نظارت دقیق و به موقع بر اپراتورها و اعمال مقررات، کنترل فضای فرکانسی، اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و نظارت بر حُسن اجرای ضوابط و مقررات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده است.


مدیریت طیف فرکانس و کنترل فضای فرکانسی از وظایف اصلی این اداره کل بوده که به صورت شبانه روزی توسط سامانه های ثابت و سیار در نقاط مختلف انجام می شود.

در ادامه تصویر برخی لینک های غیرمجاز که در این همین طرح جمع آوری شده اند را مشاهده می نمایید.

  

برای مشاوره و ارتباط با کارشناسان شرکت برج بند با ما تماس بگیرید

تماس با ما