اجرای پروژه SWAP سایت های همراه اول
اردیبهشت ۱۳۹۷

اجرای پروژه SWAP سایت های همراه اول

اجرای پروژه سواپ سایت های همراه اول واقع در استا فارس ، شهرستان جهرم توسط برج بند آغاز شد. نصب تجهیزات جدید جهت پوشش 4Gدر 15سایت مخابراتی از روستاهای شهرستان جهرم در کمتر از ده روز انجام خواهد شد که از تاریخ نهم اردیبهشت ماه 97 شروع شده است.

در راستای ارائه خدمات نوین مخابراتی و تلفن همراه در کشور ، شرکت همراه اول طی قراردادی با شرکت برج بند مرودشت جهت پوشش نسل جدید 4G در استان فارس، اقدام به نصب تجهیرات جدید نموده است که قرار است طی مراسمی در روز جهانی مخابرات افتتاح گردد. در ادامه تصاویر اجرای این پروژه توسط شرکت نصب تجهیزات مخابراتی برج بند ارائه شده است.

اجرای پروژه سواپ همراه اول - 1

اجرای پروژه سواپ همراه اول - 2

اجرای پروژه سواپ همراه اول - 3

اجرای پروژه سواپ همراه اول - 4

اجرای پروژه سواپ همراه اول - 5

اجرای پروژه سواپ همراه اول - 6

برای مشاوره و ارتباط با کارشناسان شرکت برج بند با ما تماس بگیرید

تماس با ما