نصب و راه اندازی سایت های 3G آباده و اقلید استان فارس
مرداد ۱۳۹۶

نصب و راه اندازی سایت های 3G آباده و اقلید استان فارس

نصب و راه اندازی سایت های 3G آباده و اقلید استان فارس توسط تیم برج بند

در حال حاضر مخابرات در سایت های این شهرستان ها از تجهیزات نسل دوم موبایل بهره می برد با تلاش تیم تخصصی برج بند، مخابرات در سایت های این شهرستان ها به نسل سوم مجهز شد. در ادامه تصاویر پروژه را ملاحظه میفرمایید.

نصب و راه اندازی سایت های 3G

نصب و راه اندازی سایت های 3G

نصب و راه اندازی سایت های 3G

نصب و راه اندازی سایت های 3G

نصب و راه اندازی سایت های 3G

نصب و راه اندازی سایت های 3G

برای مشاوره و ارتباط با کارشناسان شرکت برج بند با ما تماس بگیرید

تماس با ما